Към покупка на дребно

Новата ни видео рекламна кампания на 5 езика

Блог
videoad-bg
03.09.2023 г.
Вижте новата ни видео реклама. Целта на кампанията е да обясни кратко, точно и ясно платформата и най-важните й възможности (сключването на максимално добри сделки, достъп до данни и прозрения) на 5 езика - Английски, Български, Гръцки, Румънски и Турски. С времето ще ви представим и много други разработки, които не са свързани с търсенето и предлагането на стоки, но също са важни за сектора. Ще ви уведомяваме за всяка една новост.