За покупка на дребно
Проверете актуалността
В AGRA от 2023 година
За нас
Продажба на БИО продукти Не давам на животните антибиотици Не ги фросирам с тежки фуражи Не ги угоявам за да имат маса Продавам само чисто месо Продавам и яйца Продавам и малки пиленца Също и люпя бройлери при поръчка както и други породи
 • Дейност
  Със стопанска цел
 • ЕИК
 • Отглеждани животни
  Между 1000 и 5000 бр
 • Обекти за преработка на агро продукция
  Кланица
 • Туристически обекти и обекти за продажба на едро и дребно
  Земеделско стопанство (животновъд)

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и прогнозите ни. Регистрирайте се още днес.
Научете повече