Към покупка на дребно
100% попълнена страница
Проверете актуалността
В AGRA от 2022 година
За нас
Производство и търговия със зърнени култури
 • Дейност
  Със стопанска цел
 • Дейност от
  2003
 • Служители
  5
 • Обработваема земя
  Между 500 и 1000 хектара
 • Отглеждани животни
  Не отглежда животни
 • Отглеждани пчелни семейства
  Не отглежда пчели
 • Стопанисван водоем
  Не стопанисва водоем
 • Складове и места за услуги
 • Говорими езици
  Африканс
 • Природосъобразно земеделие
  Регенеративно земеделие
 • No-till и Strip-till
 • Иновативни инициативи
  Не предлага иновативни инициативи
 • Обекти за преработка и пакетаж
  Няма обекти за преработка и пакетаж Пакетажен цех
 • Други връзки със сектор земеделие
  Няма други връзки със сектор земеделие

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и нашите прогнози. Регистрирайте се още днес.
Научете повече