За покупка на дребно
Актуална информация
В AGRA от 2022 година
За нас
Регистриран Земеделски производител Севда Бойчева 4957-0052 с.Стърница п.к 4957 общ.Баните обл.Смолян
 • Дейност
  Със стопанска цел
 • Дейност от
  1990г.
 • Служители
  5
 • Обработваема земя
  Между 1 и 10 хектара
 • Отглеждани животни
  Между 10 и 100 бр
 • Отглеждани пчелни семейства
  Между 10 и 100 кошера
 • Стопанисван водоем
  Не стопанисва водоем
 • Складове и места за услуги

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и нашите прогнози. Регистрирайте се още днес.
Научете повече