Към покупка на дребно
30% попълнена страница
Проверете актуалността
В AGRA от 2022 година
За нас
  • Обработваема земя
    Между 1 и 10 хектара
  • Отглеждани животни
    Не отглежда животни
  • Складове и места за услуги

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и нашите прогнози. Регистрирайте се още днес.
Научете повече