Към покупка на дребно
30% попълнена страница
Проверете актуалността
В AGRA от 2022 година
За нас
  • Складове и места за услуги
  • Иновативни инициативи
    Осинови кошер Осинови дръвче Засади дръвче на територията на фирмата/фермата Посещение и разходка във фирмата/фермата Безвъзмездно участие в процесите на фирмата/фермата
  • Обекти за преработка и пакетаж
    Пакетажен цех

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и нашите прогнози. Регистрирайте се още днес.
Научете повече