За покупка на дребно
Проверете актуалността
В AGRA от 2022 година
За нас
Земеделски производител който отглежда своите дръвчета с любов и възможно най-минимално изполване на препарати за растителна защита и изкуствени торове.
  • Дейност
    Със стопанска цел
  • Дейност от
    2018
  • ЕИК
  • Обработваема земя
    Между 1 и 10 хектара

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и прогнозите ни. Регистрирайте се още днес.
Научете повече