Към покупка на дребно
90% попълнена страница
Проверете актуалността
В AGRA от 2021 година
За нас
Ние сме компания за покупка и управление на земеделски земи, която предлага пълен набор от услуги за собственици на поземлени имоти и земеделски производители – покупко-продажба на земеделска земя, замени, отдаване под наем/аренда/, подготовка и изготвяне на всички необходими документи,справки за поземлени имоти, правни консултации. Компанията изкупува земеделска земя в цялата страна включително и идеални части от неподелени наследствени имоти в част от землищата. За земеделските производители компанията отдава под наем/аренда голямо количество земеделска земя на територията на област Хасково, извършва консултации по въпроси свързани с идентификация на парцелите в ИСАК , заявяването им по мерките за подпомагане, изготвяне на декларации по чл.69 и чл.70 от ЗСПЗЗ,анкетни карти, изготвяне на shape файлове и трасиране на имоти, справки за имотите, както и цялостно управление на поземлените имоти в стопанството. Компанията предоставя безплатни правни консултации на собственици и наематели по повод на конкретен спор с юрист- специалист в съответната област.
 • Дейност
  Със стопанска цел
 • Дейност от
  2006
 • Служители
  6
 • Обработваема земя
  Между 500 и 1000 хектара
 • Отглеждани животни
  Не отглежда животни
 • Отглеждани пчелни семейства
  Не отглежда пчели
 • Стопанисван водоем
  Не стопанисва водоем
 • Складове и места за услуги
 • Говорими езици
  Африканс
 • Иновативни инициативи
  Не предлага иновативни инициативи
 • Обекти за преработка и пакетаж
  Няма обекти за преработка и пакетаж
 • Други връзки със сектор земеделие
  Няма други връзки със сектор земеделие

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и нашите прогнози. Регистрирайте се още днес.
Научете повече