За покупка на дребно
Проверете актуалността
В AGRA от 2022 година
За нас
Хййкйхг
 • Дейност
  Със стопанска цел
 • Дейност от
  2000
 • Служители
  2
 • ЕИК
 • Обработваема земя
  Не обработва земя
 • Отглеждани пчелни семейства
  Между 100 и 200 кошера
 • Стопанисван водоем
  Не стопанисва водоем

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и прогнозите ни. Регистрирайте се още днес.
Научете повече