За покупка на дребно
Проверете актуалността
В AGRA от 2021 година
За нас
Инжинеринг( проектиране и строителство) на : - инсталации за пречистване на отпадъчни води - инсталации за производство на био-тор и почвообразуващи смеси.. - инсталации за компостирне и дезинфекция. - оптимизация на инсталации за био-газ
 • Дейност
  Със стопанска цел
 • Служители
  5
 • ЕИК
  205794730
 • ИН по ЗДДС
  205794730BG
 • Обработваема земя
  Не обработва земя
 • Отглеждани животни
  Не отглежда животни
 • Отглеждани пчелни семейства
  Не отглежда пчели
 • Стопанисван водоем
  Не стопанисва водоем

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и прогнозите ни. Регистрирайте се още днес.
Научете повече