Go to Retail Purchase
40% completed page
Check if it's up to date
Member since 2022 year
About Us
Под марката „МЕЛКО“ работят три мелници, стратегически разположени на територията на страната с цел навременни доставки до всяка точка – Мелница Сливен, Мелница Варна и Меница Червен Бряг. Всяка мелница има на свое разположение силозни стопанства, които дават възможност за сортиране на пшеницата по качествени показатели, позволяващи производство на голямо разнообразие от продукти с различни параметри , съобразени със специфичните нужди на клиентите и с винаги постоянно качество. И петте мелници работят по единни рецепти за постигане на идентичен краен продукт. Инсталациите са автоматизирани и млевният процес се контролира на всеки етап от преработката. Общата вместимост на мелниците е 120 хил.тона пшеница, а производителността 900 тона на денонощие
  • Operations
    For-profit
  • Employees
    100
  • Warehouses and Service Locations

Start Trading in AGRA!

Buy and sell agricultural produce, livestock, animal products and farm inputs. Compare offers specially tailored for you, negotiate deals. Monitor in real-time the condition of crops and the market, commodity prices, and their movement by country, as well as our forecasts. Register today.
Learn more