Купувате на дребно?
Съгласие Калояновец ЕООД
Съгласие Калояновец ЕООД

Съгласие Калояновец ЕООД

Неактуална информация
Изпратете съобщение

Категория

За нас
60% попълнена страница
 • Дейност
  Със стопанска цел
 • ЕИК
  203236449
 • ИН по ЗДДС
  BG 203236449
 • Дейност от
  2010
 • Служители
  5
 • Обработваема земя
  Между 1000 и 5000 дка
 • Отглеждани животни
  Не отглежда животни
 • Отглеждани пчелни семейства
  Не отглежда пчели
 • Стопанисван водоем
  Не стопанисва водоем

Още за нас
Създайте и вие лесно и бързо страница в AGRA на бизнеса ви.
Свържете се с всички във ваш интерес.
Започнете още днес!
Създайте страница