Купувате на дребно?
ЗП Тонка Железанова
ЗП Тонка Железанова

ЗП Тонка Железанова

Неактуална информация
Изпратете съобщение

Категория

За нас
65% попълнена страница
 • Дейност
  Със стопанска цел
 • ЕИК
 • Обработваема земя
  Не обработва земя
 • Отглеждани пчелни семейства
  Между 100 и 500 кошера
 • Стопанисван водоем
  Не стопанисва водоем

Още за нас
 • Обекти за преработка на агро продукция
  Няма
 • Туристически обекти и обекти за продажба на едро и дребно
  Домашен склад
 • Иновативни инициативи
  Няма
 • Собственик на обект или организатор на събитие за концентрирано струпване на фирми
  Пазар
Създайте и вие лесно и бързо страница в AGRA на бизнеса ви.
Свържете се с всички във ваш интерес.
Започнете още днес!
Създайте страница