Към покупка на дребно
30% попълнена страница
Проверете актуалността
В AGRA от 2023 година
За нас
  • Дейност
    Със стопанска цел
  • Обработваема земя
    Между 1 и 10 хектара
  • Складове и места за услуги
  • Природосъобразно земеделие
    Органично земеделие

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и нашите прогнози. Регистрирайте се още днес.
Научете повече