За покупка на дребно
Проверете актуалността
В AGRA от 2023 година
За нас
проектиране, изграждане и гаранционно обслужване на пивотни дъждувални системи и поливни макари. Доставяме продукти за управление на оборски тор - сепаратори, помпи, бъркалки и цистерни. Изграждане на резервоари за напояване и съхранение на торове.
 • Дейност
  Със стопанска цел
 • Дейност от
  2003
 • Служители
  30
 • ЕИК
  103841707
 • ИН по ЗДДС
  BG103841707
 • Обработваема земя
  Не обработва земя
 • Отглеждани животни
  Не отглежда животни
 • Отглеждани пчелни семейства
  Не отглежда пчели
 • Стопанисван водоем
  Не стопанисва водоем
 • Природосъобразно земеделие
  Не практикува природосъобразно земеделие

Присъединете се и вие към AGRA

Купувайте и продавайте селскостопанска продукция, животни и консумативи за фермата. Сравнявайте оферти специално изготвени за вас, договаряйте се. Следете по държави и в реално време състоянието на реколтите и пазара, цените на стоките и движението им, както и прогнозите ни. Регистрирайте се още днес.
Научете повече