Go to Retail Purchase
Пламен Кирилов консултант
Пламен Кирилов консултант

Пламен Кирилов консултант

#3583
Check if it's up to date
Member since 2022 year
About Us
Консултант. Над 20 години опит като адвокат: Безвъзмездна финансова помощ и подпомагания (кандидатствания, финансови корекции, санкции, спорове с финансиращи институции); Регистрации и разрешителни; Правни анализи за организиране на бъдещи бизнеси; Проучвания на имоти, издирване на собственици; Решения при проблеми с институциите (ДФ Земеделие, БАБХ, ДАИ, НАП, други) Договаряния и решения на проблеми с доставчици, клиенти, финансиращи институции; Строителство: всички видове проучвания и отношения в строителния процес; Обществени поръчки (възлагане, кандидатстване, изпълнение); Консултиране по данъчни и административни проблеми. МЕДИАЦИЯ (извънсъдебно решаване на спорове); АРБИТРАЖ Ad hoc
  • Operations
    For-profit
  • Established
    1994
  • Employees
    3
  • Warehouses and Service Locations

Start Trading in AGRA!

Buy and sell agricultural produce, livestock, animal products and farm inputs. Compare offers specially tailored for you, negotiate deals. Monitor in real-time the condition of crops and the market, commodity prices, and their movement by country, as well as our forecasts. Register today.
Learn more